Vizioni

 


 

Në 5 vite Kukesi do jetë nje rajon me zhvillim te qëndrueshem ekonomiko – social, me fokus turizmin malor dhe ruajtjen e vlerave origjinale te kultures dhe natyrës, një rajon që do të ofrojë mjedis te paster e te shendetshem për banorët e tij.