MARREVESHJE BASHKEPUNIMI

MARREVESHJE BASHKEPUNIMI

Ne kuader te aplikimit per projekte IPA II CBC Shqiperi – Kosove 2014-2020, Keshilli I
Qarkut Kukes zhvilloi nje takim pune me perfaqesues te Komunes Suhareke.

Gjate takimit u diskutuan mbi mundesine e bashkepunimit midis paleve per hartimin e
nje projekti te perbashket, ku u ra dakort mbi fokusin e projektit si dhe u ngriten grupet e punes.

Takimi u mbyll me nenshkrimin e marreveshjes se bashkepunimit.

Takim pune me Perfaqesues te Bashkimit Europian

Takim pune me Perfaqesues te Bashkimit Europian
Këshilli i Qarkut Kukës organizoi nje takim pune me perfaqesues te Bashkimit Europian mbi zbatimin e projektit strategjik nderkufitar me Kosoven
“Te ndertojme sebashku nje rajon terheqes dhe te begate” .
Ky takim si fokus kryesor kishte zbatimin e te gjithe aktiviteteve te perfshira ne kete projekt, ku jane perfunduar - Ndertimi i Qendres Multifunksionale dhe sinjalistika turistike, nderkohe vazhdojne punimet per rikonstruksionin e rruges Shishtavec-Pike Doganore Dragash me parametra bashkekohor.

Ambasadori Austriak, z. Johann Sattler, zhvilloi një vizitë zyrtare në Këshillin e Qarkut Kukës.

Ambasadori Austriak, z. Johann Sattler, zhvilloi një vizitë zyrtare në Këshillin e Qarkut Kukës.

Qëllimi i këtij takimi ishte njohja me Qarkun e Kukësit dhe mundesitë e bashkëpunimit.

Kryetari i Këshillit të Qarkut Kukës, z. Abedin Oruçi e njohu z. Ambasador me gjendjen aktuale të rajonit në të gjitha fushat e zhvillimit, gjithashtu u vu theksi mbi bashkëpunimet e mundshme për zhvillimin e rajonit.