Ftese per media

Aktivitet pastrimi ne zonen e kenetes. Këshilli i Qarkut Kukës në bashkëpunim me Institutin e Kërkimeve Urbane, në kuadër të projektit ndërkufitar Shqipëri – Kosovë “Përmirësimi i biodiversitetit në basenin e lumit Drin nëpërmjet menaxhimit të integruar të basenit ujëmbledhës –BIODRINI”, të financuar nga Bashkimi Evropian; ju fton të merrni pjesë në pastrimin e zonës…

Read More
Mbledhja e Keshillit te Qarkut Kukes

Sot me date 23.03.2023 ora 12.00 ne Institucionin e Keshillit te Qarkut Kukes u zhvillua mbledhja e këtij Keshilli.Ne kete takim u miratuan te tre pikat e rendit te dites te cilat ishin : 1- Miratimi i tavaneve buxhetore te programit afatmesem 2023-2025. 2- Miratimi i ndryshimeve ne buxhetin e Keshillit te Qarkut per vitin…

Read More
TOP