Kryesia e Keshillit te Qarkut Kukes

Keshillit i Qarkut Kukes me vendim zgjodhi Kryesine e Keshillit te Qarkut Kukes me kete perberje.

Nr. Emri Mbiemri Funksioni
1 Abdulla DOMI Kryetar
2 Halim Dauti Zv/Kryetar
3 Rebublika  Tusha Anëtar
4 Gjerovica Çakraj Anëtar
5 Agron Geca Anëtar

  6                      Mujo                                                 Gosturani                                    Anëtar

  7                      Bledar                                                Lleshaj                                      Anëtar