Kryetari i Qarkut


Z.Abdulla Domi
Kryetar i Këshillit të Qarkut Kukës